BLOCKIFY – usprawnij pracę

Czym jest Blockify?

Polecenie BLOCKIFY przeszukuje rysunek w poszukiwaniu identycznych zestawów jednostek (2d lub 3D) i zastępuje je odniesieniami do bloków. Dodatkowo dopasowuje je do istniejących już definicji bloków w rysunku.

Jakie korzyści płyną z automatycznego konwertowania geometrii w blok?

Zaletą bloków CAD w porównaniu do skopiowanej geometrii jest to, że bloki znacznie zmniejszają rozmiar rysunku i w rezultacie zwiększają wydajność.

Bez Blockify jedynym sposobem na przekształcenie skopiowanej geometrii w bloki jest ręczne usunięcie każdej kopii i zastąpienie jej blokiem.

Jak automatycznie konwertować skopiowaną geometrię na bloki w rysunku DWG

Istnieją cztery sposoby użycia polecenia BLOCKIFY:

 • Konwertuj wybór jednostek 2D/3D na bloki, a następnie wykryj kopie
 • Dopasuj istniejące bloki zapisane w rysunku
 • Konwertuj bryły o jednakowym kształcie na bloki
 • Automatycznie wykrywaj zagnieżdżone bloki

Jak używać Blockify (z wyboru jednostek)

 • W pasku poleceń wpisz BLOCKIFY
 • Wybierz jednostki, które mają zostać użyte jako blok, naciśnij enter
 • Wybierz punkt wstawienia bloku
 • Wybierz obszar rysunku do wyszukania kopii lub naciśnij enter aby przeszukać cały rysunek
 • Wpisz nazwę bloku, naciśnij enter

 Polecenie Blockify (dopasowanie do istniejących definicji bloków w rysunku)

 • Wpisz BLOCKIFY w pasku poleceń
 • Wybierz opcję „dopasuj istniejące bloki”
 • Wybierz obszar rysunku do wyszukania kopii lub enter, aby przeszukać cały rysunek

Polecenie Blockify (wykrywanie zagnieżdżonych bloków)

 • Wprowadź polecenie BLOCKIFY
 • Wybierz opcję „znajdź kolekcje”
 • Wybierz obszar rysunku, w którym chcesz wyszukać kopie (lub naciśnij enter aby przeszukać cały rysunek)
 • Użyj panelu poleceń, aby wybrać spośród różnych opcji
 • Kliknij „utwórz”

Dobrze wiedzieć

Możesz dostosować ustawienia Blockify, takie jak tolerancja i punkt wstawienia, korzystając z panelu poleceń.

Jakiego poziomu licencji potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do polecenia BLOCKIFY?

Polecenie BLOCKIFY jest dostępne począwszy od BricsCAD Lite, co oznacza, że jest ono obecne w każdej wersji oprogramowania.