Zobacz, jak korzystać z manipulatora w BricsCAD®

Zobacz, jak efektywnie korzystać z narzędzia „Manipulacja” w BricsCAD® Narzędzie to jest niezwykle przydatne do dokładnego modyfikowania pozycji oraz orientacji obiektów. Zobacz, jak można z niego korzystać, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Precyzyjne przemieszczanie obiektu w układzie współrzędnych

Przesuwanie względem osi: Korzystając z manipulatora, jesteśmy w stanie z łatwością przemieścić nasz obiekt względem wybranej osi, co pozwala na bardzo dokładne dostosowanie jego położenia.

Przesuwanie w płaszczyźnie: Dzięki manipulatorowi możliwe jest też przemieszczanie obiektu w określonej płaszczyźnie. Po zbliżeniu kursora do środka układu współrzędnych wybieramy odpowiednią płaszczyznę, którą chcemy wykorzystać do przesunięcia naszej bryły, co umożliwia bardziej kontrolowane edytowanie.

 


Więcej opcji edycji

Obrót: Korzystając z narzędzia manipulatora, możemy obrócić obiekt o wybrany kąt. Wystarczy wybrać osie X, Y lub Z, a następnie dokonać rotacji obiektu, co pozwala na uzyskanie pożądanej orientacji.

Odbicie lustrzane: Po zaznaczeniu wektora wybranej osi i najechaniu kursorem na zwrot tego wektora, pojawi się opcja odbicia lustrzanego obiektu. To narzędzie jest szczególnie przydatne w projektowaniu symetrycznych elementów.

Kopiowanie obiektu: Aby skopiować obiekt, wystarczy przytrzymać lewy klawisz „Ctrl” przed wybraniem operacji na układzie osi manipulatora. Ta funkcja jest niezastąpiona podczas pracy nad projektami, gdzie potrzebujemy wielu identycznych lub symetrycznie rozmieszczonych elementów.

Zobacz wideo: