Ustawienia użytkownika – jak zapisywać i importować własną konfigurację

Jedną z najlepszych funkcjonalność w BricsCAD jest możliwość pełnego dostosowania aplikacji do własny oczekiwań. Każde takie dostosowanie obszaru roboczego wymaga poświęcenia czasu przez użytkownika.
A co w przypadku kiedy zmieniamy komputer? A co kiedy chcemy się przenieść na inne stanowisko? Nie chcemy ponownie konfigurować BricsCADa. Bricsys wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i daje możliwość zapisania, a następnie importowania własnych ustawień.   Jak zapisywać ustawienia BricsCAD: 1. Rozpocznij od utworzenia kopii BricsCAD z własnymi ustawieniami. 2. Uruchom polecenie MANAGERPROFILU. Pojawi się okno dialogowe Menadżer Profilu Użytkownika. 3. Następnie za pomocą przycisku Utwórz zapisz bieżące ustawienia – wprowadzając nawę profilu. 4. Zaznacz Profil który chcesz zapisać, a następnie kliknij na Eksport… 5. Profil zostanie zapisany jako plik z rozszerzeniem *.arg we wskazanym przez użytkownika miejscu.   Jak importować ustawienia BricsCAD: 1. Uruchom polecenie MANAGERPROFILU. Pojawi się okno dialogowe Menadżer Profilu Użytkownika. 2. Następnie za pomocą przycisku Import… odszukaj zapisany wcześniej profil (plik z rozszerzeniem *.arg) i wczytaj do programu. 3. Program od razu wprowadzi nowe ustawienia.   Jakie ustawienia są zapisywane w pliku arg: – główny plik cui – zmienne systemowe (m.in. rozmiar krzyża nitkowego, kolor obszaru roboczego i inne) – bieżący obszar roboczy (m.in. paski narzędzi konfiguracja menu) – ustawienia okien dialogowych – ustawienia panelu Właściwości – domyślne ustawienia wydruku – ostatnio zapisane ścieżki
Urszula Rutka
tel. 453 013 314
@: u.rutka@ptmsystem.com.pl